Styrelsen kan som helhet nås på styrelsen@fiarobotics.se

Styrelsen 2017/2018:

Ordförande:
Erik Örjehag — ordf@fiarobotics.se

Kassör:
Gustaf Söderholm — kassor@fiarobotics.se

Sekreterare:
William Sjöblom

Företagskontakt:
Fredrik Löfgren — frelo223@student.liu.se

IT-ansvarig:
Sebastian Gustavsson — it@fiarobotics.se

Labbansvarig:
Daniel Thorén

PR och Marknadsförning:
Hanna Hamrell
Sofia Thunberg

 

Suppleanter:
Tore Haglund