Styrelsen kan som helhet nås på styrelsen@fiarobotics.se

Styrelsen 2018/2019:

Ordförande:
Simon Wijk — ordf@fiarobotics.se

Kassör:
Sebastian Gustavsson — kassor@fiarobotics.se

Sekreterare:
Fredrik Löfgren

IT-ansvarig:
Matheus Bernat — it@fiarobotics.se

Labbansvarig:
Daniel Thorén

PR och Info:
Sofia Thunberg

Tryckansvarig:
Erik Örjehag

Miljö- och arbetsmiljöansvarig:
Isabella Svensson

 

Suppleanter:
Tore Haglund
Gustaf Söderholm