Tänkte väl att du skulle vara intresserad!

Vem kan bli medlem?

Föreningen för Intelligenta Autonoma System är en studentförening på Linköpings Universitet, så naturligt nog är vår medlemsbas främst studenter därifrån. Många av våra aktiviteter kommer troligtvis också att vara riktade till studenter på universitet.

Reglerna för studentföreningar tillåter dock upp till 49% icke-studenter bland medlemmarna, så du som kommer från annat håll får också gärna registrera dig! Externa kontakter tror vi är något positivt!