Namn

  • Föreningen för Intelligenta Autonoma system

Bankgironummer

  • 140-5927

Swishnummer

  • 123-6171573

Organisationsnummer

  • 802469-0920

Stadgar