Styrelsen kan som helhet nås på styrelsen@fiarobotics.se

Styrelsen 2019/2020:

Ordförande:
Martin Dahl — ordf@fiarobotics.se

Kassör:
Simon Wijk Stranius — kassor@fiarobotics.se

Revisor:

Sebastian Gustavsson

Ledamöter:

Martin Agebjär
Matheus Bernat
Johan Edstedt
Joline Hellström
Varshith Konda

Suppleanter:
Axel Wickman
Gustaf Söderholm